Milieubewust werken

Ons bedrijf is voorzien van zonnepanelen die alle benodigde energie opwekken. Bij de verwerking van enkele specifieke metaalafvalsoorten dient er rekening gehouden te worden met enkele voorwaarden. Wees zorgzaam voor het milieu en neem de nodige voorzorgen en maatregelen!

Oude metalen ferro en non-ferro

Zowel ferro als non-ferro metalen worden door ons behandeld en opgehaald volgens de milieunormen en wetgevingen.

Loodbatterijen

U kan van onze diensten gebruik maken voor de milieuvriendelijke inzameling van uw afgedankte loodaccu’s. Wij plaatsen speciale plastieken minicontainers(0.5m³) die lekkage van het zuur in het milieu voorkomt. Op afroep wordt de container gewisseld en u ontvangt de nodige bewijzen van afhaling.

Transformatoren

Voor de afvoer van oliehoudende transformatoren kunnen wij na analyse van een oliestaal voor de afvoer zorgen of indien PCB-houdend doorverwijzen naar een collega voor de verwijdering volgens de geldende regelgeving.

Autobanden

U kan ook bij ons terecht met uw oude auto- en vrachtwagenbanden. Door op ons een beroep te doen voor de afvoer van uw banden kan u zich het werk besparen deze te moeten laden in een container. Wij laden de vracht in een korte tijd met onze kraan op de vrachtwagen. Indien toch gewenst kan er een container geplaatst worden.

Elektrische toestellen

Uw elektrische toestellen kunt u naar het containerpark brengen of kunt u ook gratis bij ons achterlaten.

Auto’s

Auto’s worden door onze firma opgehaald volgens de nieuwe reglementering inzake de depollutie en de vernietiging van voertuigwrakken.

Opslagtanks

Opslagtanks en vaten dienen volledig ledig en rein te worden aangeboden.
Tanks dienen door een gespecialiseerde reinigingsdienst te worden gereinigd. Vergeet niet om een attest te vragen om in uw milieudossier te bewaren.

Zowel voor bedrijven als particulieren.

Dubaere 2.0

Dubaere Recuperatie
Orsestraat 16
8860 Lendelede

T 0476 45 18 61
info@recupdubaere.be
BTW BE0896.777.371

Sitemap | Cookies